Khóa chứng nhận lập trình NEAR cấp độ 1

NEAR DEVELOPER WORLD Learn NEAR Club banner
Để giúp các developer Việt Nam học và hiểu rõ hơn về hệ sinh thái và phát triển ứng dụng trên NEAR Protocol, chúng tôi cung cấp khóa học tiếng Việt dành cho developer, được NEAR chứng nhận và trao chứng chỉ “NEAR Certified Developer”. Khóa học này chủ yếu dành cho các developer có hơn 1 năm kinh nghiệm trong phát triển Web 2.0 hoặc blockchain. Nếu bạn chưa có bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào, bạn cũng có thể đăng ký, nhưng sẽ cần nhiều nỗ lực hơn để lãnh hội đầy đủ nội dung khóa học
NEAR DEVELOPER WORLD NCDLC3Cert8

Đây là phiên bản tiếng Việt dựa trên khóa NEAR Certified Developer Level 1 tại:


https://learnnear.club/courses/near-certified-developer-level-1

Chúng tôi chỉ tóm tắt những ý chính, các bạn vẫn nên đọc thêm trong link trên (có thể chọn ngôn ngữ Tiếng Việt nếu muốn).

Học liệu và video tiếng Việt:

Nội dung Slide Clip
Tổng quan về cách học trên learnnear.club
Các khái niệm cốt lõi và kiến trúc application trên NEAR
Tạo hợp đồng thông minh trên NEAR với Assembly Script
Tạo hợp đồng thông minh trên NEAR với Rust
Đang thực hiện

Cách Đăng ký khóa học

🎉🎉🎉  Mọi người đều có thể đăng ký khóa học tiếng Việt NEAR Certified Developer (NCD). Sau đây là quy trình đăng ký khóa học:

  1. 1. Nếu bạn chưa có tài khoản NEAR, vui lòng truy cập https://wallet.near.org/ để tạo tài khoản mới. Nếu bạn nạp 0,2Near nhưng vẫn đăng ký không thành công, bạn có thể liên hệ chúng tôi trên cộng đồng Near Developer Vietnam Community tại: me/neardev_vncommuity

  2. 2. Mở https://learnnear.club/ và đăng nhập bằng tài khoản NEAR của bạn. Trên menu chọn ngôn ngữ tiếng Việt.

  3. 3. Mở trang khóa học NCD L1: https://learnnear.club/courses/near-certified-developer-level-1/ và nhấp vào nút Enroll Now để đăng ký;

  4. 4. Nhấp vào chương Giới thiệu – Chứng chỉ nhà phát triển NEAR cấp độ 1 ( https://learnnear.club/vi/lessons/gioi-thieu-chung-chi-nha-phat-trien-near-cap-do-1/ ) để hiểu tổng quát về nội dung khóa học, và điền vào form ở cuối trang. Trong form, hãy nhớ chọn "Tiếng Việt" hoặc “Vietnamese” ở cột Ngôn ngữ.

  5. 5. Nhấp vào nút Tiếp tục để hoàn tất đăng ký.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành đăng ký! Tiếp theo, vui lòng xem các clip hướng dẫn ở phía trên trang này, rồi quay lại đọc tiếp Bước 1 – Hiểu biết về web3 – Chứng chỉ nhà phát triển NEAR cấp độ 1 và học theo lịch trình cá nhân của bạn.

Các link tham khảo thêm về Near:

Học NEAR với sáng kiến cộng đồng

Trang chủ NEAR

Các project ví dụ

Các app ví dụ

Tin tức NEAR portal

Tài liệu chính thống

Trường đại học NEAR

Học viện NEAR

Học NEAR trên figment

Kênh Youtube NEAR

Telegram Near Dev Việt Nam

Telegram Near Dev

Discord Near Dev

Chào mừng bạn trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Tạo tài khoản mới!

Điền vào các thông tin yêu cầu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist