LEARN 2 EARN CÙNG EVRYNET logo evry.8f52e9d

LEARN 2 EARN

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds
LEARN 2 EARN CÙNG EVRYNET assets a left.aa98f33

LEARN 2 EARN CÙNG EVRYNET

 • Evry Network (EVRY), một nền tảng blockchain định tuyến thông minh, được lên ý tưởng và phát triển trong quan hệ đối tác với Kyber Network và Stellar. Tầm nhìn của Evrynet là xây dựng nền tảng CeFi & DeFi cho các dịch vụ tài chính và cung cấp cho các nhà phát triển để xây dựng các DApp.

 • Tham gia khảo sát và cùng tìm hiểu về EvryNet để có cơ hội nhận được từ $10 đến $100 sau khi hoàn thành các điều kiện bên dưới.

THÔNG TIN SỰ KIỆN

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN

  21:00 ngày 16/10/2021 đến 21:00 ngày 30/10/2021 (giờ Việt Nam)

II. QUY TẮC THAM GIA

 1. 1. Tham gia Cộng đồng EvryNet English: https://t.me/evrynet
 2. 2. Tham gia Cộng đồng EvryNet Việt Nam: https://t.me/evryvietnam
 3. 3. Theo dõi Twitter EvryNet: https://twitter.com/evrynetwork
 4. 4. Like và chia sẻ bài viết của sự kiện ở chế độ công khai: click vào đây
 5. 5. Trả lời đúng 8/10 câu hỏi đơn giản bên dưới.

III. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

 1. 1. TOP 3 người tham gia đủ điều kiện và có số lượng mời bạn bè cao nhất: 100$ mỗi giải.
 2. 2. TOP 10 người tham gia đủ điều kiện và có số lượng mời bạn bè cao thứ nhì: 50$ mỗi giải.
 3. 3. TOP 20 người tham gia đủ điều kiện và có số lượng mời bạn bè cao thứ ba: 25$ mỗi giải.
 4. 4. TOP 50 người tham gia đủ điều kiện và có số lượng mời bạn bè cao thứ tư: 15$ mỗi giải.
 5. 5. 195 người tham gia đủ điều kiện khác (lựa chọn ngẫu nhiên): 10$ mỗi giải

IV: LƯU Ý

 1. 1. Vui lòng hoàn thành các quy tắc và kiểm tra thông tin thât kỹ trước khi gửi.
 2. 2. Để đảm bảo công bằng cho những người tham gia, mọi hành vi gian lận hoặc các tài khoản liên quan tới những hành vi gian lận đều không đủ điều kiện nhận thưởng.
 3. 3. EvryNet sẽ kiểm duyệt các tài khoản tham gia và quyết định của EvryNet sẽ là quyết định cuối cùng.
Copyright © 2021 by GFS Group

Add New Playlist